Wie zijn wij?

Stichting Lijn64 is een jonge, ambitieuze organisatie. Primair richt de organisatie zich op het ondersteunen van personen met een afstand tot de arbeidsmarkt en het betrekken van deze personen in hun directe omgeving en de maatschappij.

 

Ambitie

Lijn64 is een jonge, ambitieuze organisatie. Primair richt de organisatie zich op het ondersteunen van personen met een afstand tot de arbeidsmarkt en het betrekken van deze personen in hun directe omgeving en de maatschappij.

Deze deelnemers hebben verschillende niveaus van functioneren. Voor enkele van hen, biedt daginvulling voldoende uitdaging en is verdere doorstroom naar een reguliere daginvulling niet mogelijk. Voor een groot deel van hen, is het mogelijk om in de toekomst meer zelfstandig te worden. Vanuit een ondersteunde daginvullings-situatie groeien zij bijvoorbeeld door naar een afgebakende vrijwilligers-functie, die past bij hun capaciteiten en talenten. Sommigen hebben de potentie om uiteindelijk volledig op eigen kracht te participeren en bijvoorbeeld een baan te krijgen.

Gezien de achtergrond van de deelnemers, is een zeer gevarieerd aanbod van activiteiten nodig om recht te doen aan de diverse interesses, niveaus, talenten. Dat kan en wil Lijn64 niet alleen doen!

Daarom wil Lijn64 graag samenwerken met partners uit de regio. Hierbij denken wij bijvoorbeeld aan verenigingen, hobbyclubs, zorginstellingen, aanbieders van streekproducten, ZZP’ers en ondernemers. Wij denken namelijk dat onze deelnemers onze (potentiële) samenwerkingspartners wat te bieden hebben! Graag denken we op een creatieve manier mee hoe de inspanningen van deelnemers van Lijn64 van waarde kunnen zijn voor burgers en andere organisaties.

Samenwerkingsverbanden bieden daarnaast de mogelijkheid om op een creatieve manier naar onze maatschappij te kijken. Samen kijken naar het moois wat ontstaan is, samen problemen aan te gaan, maatwerkoplossingen bedenken, out of the box te denken en investeren in onze omgeving. Lijn64 wil graag maatschappelijk verantwoord en sociaal ondernemen en heeft hierin met name de componenten mens en natuur hoog in het vaandel staan. Dit vinden we ook belangrijk in samenwerking met onze partners!

Draag jij Lijn64 een warm hart toe en wil je met ons meedenken over een eventuele samenwerking? Of heb je ideeën over onze organisatie? Neem gerust contact met ons op via info@lijn64.nl

 

Missie

Stichting Lijn64 biedt dagbesteding ICT aan mensen met een beperking die niet kunnen deelnemen aan het arbeidsproces en/of een opleiding. We bieden een plek om deel te nemen aan het maatschappelijk leven en waar een beroep gedaan wordt op hun kwaliteiten. Op deze manier kunnen deelnemers zichzelf ontplooien en hun steentje bijdragen aan de maatschappij.

 

Visie

Onze visie is dat iedereen een positieve bijdrage kan leveren aan de maatschappij, ondanks hun beperking. Om dit te kunnen, bieden we een plek aan waar mensen geaccepteerd en gewaardeerd worden, en waar zij hun talenten op een waardevolle manier kunnen inzetten. Dit kan bijdragen aan een verhoogd gevoel van welzijn, waardering en een positief zelfbeeld.

 

Hoe doen we dat?

Stichting Lijn64 biedt een prettige en veilige omgeving, hierin kunnen deelnemers zichzelf zijn en zichzelf ontwikkelen. Door de vakkennis en de zorg gerelateerde ondersteuning die geboden wordt, is het mogelijk om in te gaan op de behoefte van de deelnemers. Door dit te doen worden er kansen gecreëerd voor de deelnemers.

 

Werk aanbieden?

Lijn64 wil graag samenwerken met partners uit de regio. Hierbij denken wij bijvoorbeeld aan verenigingen, hobbyclubs, zorginstellingen, aanbieders van streekproducten, ZZP’ers, en ondernemers. Graag denken we op een creatieve manier mee hoe de inspanningen van deelnemers van Lijn64 van waarde kunnen zijn voor burgers en andere organisaties.

Belangrijk is dat het werk geen harde deadlines en grote tijdsdruk kent. Ook vinden we het belangrijk om in samenspraak met de opdrachtgever een goede, realistische werkinstructie te maken en heldere afspraken te maken over de uitvoering (en kwaliteit) van het werk.

Heb je een klus voor Lijn64? Of wil je graag weten of Lijn64 wat voor je organisatie kan betekenen? Neem gerust contact op via info@lijn64.nl

 

Deelnemers in dienst nemen

Heb je goede ervaringen met (enkele) deelnemers van Lijn64. Of ben je tevreden over het werk van een deelnemer en overweeg je om deze persoon in dienst te nemen in je bedrijf?

Lijn64 staat hier volledig achter en zal cliënten stimuleren om zo zelfstandig mogelijk te functioneren en capaciteiten optimaal te benutten. Uiteraard staat hierin de keuze van de deelnemer centraal en moet dit altijd in goed overleg gebeuren.

Graag wil Lijn64 dit proces ondersteunen, door de (ex-)deelnemer te begeleiden op zijn nieuwe werkplek. Ook wil Lijn64 het bedrijf ondersteunen in het onderzoeken van relevante regelgeving en (financiële) voordelen m.b.t. het  in dienst nemen van een (ex-)deelnemer met een arbeidsbeperking.

 

Autisme Centrum

Lijn64 is onderdeel van OOK.  www.ookbegeleiding.nl
Huren van locatie t.b.v. het organiseren van een passend zorgaanbod, samenwerking deelnemers bij grote orders productiewerk.