Het onderstaande is van toepassing op alle pagina’s van www.lijn64.nl die gelinkt zijn met deze disclaimer. Door de pagina’s te gebruiken gaat u akkoord met de toepasselijkheid van onze disclaimer.

Lijn64 betracht de grootst mogelijke zorg bij de samenstelling van deze website en bij het verifiëren van de daarop beschikbaar gestelde informatie. Lijn64 sluit echter iedere aansprakelijkheid uit voor schade als gevolg van het gebruik van de website, meer in het bijzonder als gevolg van de eventuele onjuistheid en/of onvolledigheid van informatie die op of via deze website beschikbaar wordt gesteld. Lijn64 aanvaardt voorts meer in het bijzonder geen aansprakelijkheid inzake het gebruik of de inhoud van informatie op internetpagina’s waarnaar vanuit deze website wordt verwezen. Toestemming tot het gebruik van de op deze website getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.