Logo Lij64
Lijn64 Computer Reparatie Lijn64 Computer Reparatie Lijn64 Computer Reparatie Lijn64 Computer Reparatie Lijn64 Computer Reparatie Lijn64 Computer Reparatie
Stichting Lijn64

Missie & Visie

Missie

Lijn64 wil mensen die door een beperking niet kunnen deelnemen aan het arbeidsproces en/of opleiding helpen om deel te nemen aan het maatschappelijk leven. Voor deze mensen wordt een dagbesteding aangeboden waarin een beroep wordt gedaan op hun kwaliteiten. Op deze manier kunnen deze mensen zichzelf ontplooien en hun steentje bijdragen in de maatschappij.

Visie

In onze visie kan iedereen een positieve bijdrage leveren aan de maatschappij. Maar meedoen in de maatschappij is niet voor iedereen vanzelfsprekend. De meeste mensen zouden graag betrokken zijn, maar dit lukt soms niet door hun beperkingen. Er is behoefte aan een plek waar deze mensen geaccepteerd en gewaardeerd worden en waar zij hun talenten op een waardevolle manier kunnen inzetten ten behoeve van zichzelf en hun omgeving. Dit zal bijdragen aan een verhoogd gevoel van welzijn, waardering en een positief zelfbeeld.

Hoe doen we dat?

Lijn64 biedt een prettige en veilige omgeving waarin mensen zichzelf kunnen zijn en zichzelf kunnen ontwikkelen. Door de zowel vakkennis als zorggerelateerde ondersteuning, is het mogelijk om echt in te gaan op de ontwikkelwens en begeleidingsbehoefte van deelnemers. Hierdoor kunnen kansen gecreëerd worden voor de deelnemers.

Daarnaast betrekken we deelnemers bij diverse maatschappelijke thema's en richten de diensten van de organisatie zich op de nabije omgeving van de deelnemers. Hierdoor kan een eerste stap gezet worden in deelname in het maatschappelijk leven.