Logo Lij64
Lijn64 Computer Reparatie Lijn64 Computer Reparatie Lijn64 Computer Reparatie Lijn64 Computer Reparatie Lijn64 Computer Reparatie Lijn64 Computer Reparatie
Stichting Lijn64

Kosten/vergoedingen dagbesteding

Lijn64 werkt samen met zorgaanbieders en heeft afspraken met hen over het gebruik van de faciliteiten van Lijn64. Een zorgovereenkomst sluit je daarom met de betreffende zorgaanbieder. Lijn64 werkt samen met zorgaanbieders die zowel ZIN als PGB kunnen aanbieden.

Voor deelname aan de activiteiten van Lijn64 is een beschikking  voor dagactiviteit of individuele ondersteuning nodig. Deze beschikking kan de Gemeente waar je woont afgeven als daar een reden voor is, bijvoorbeeld omdat je thuis zit als gevolg van een beperking of andere omstandigheden.

Het is mogelijk om de activiteiten van Lijn64 zelf te betalen. Hiervoor worden individuele afspraken gemaakt.