Logo Lij64
Lijn64 Computer Reparatie Lijn64 Computer Reparatie Lijn64 Computer Reparatie Lijn64 Computer Reparatie Lijn64 Computer Reparatie Lijn64 Computer Reparatie
Stichting Lijn64

Ambitie

Lijn64 is een jonge, ambitieuze organisatie. Primair richt de organisatie zich op het ondersteunen van personen met een afstand tot de arbeidsmarkt en het betrekken van deze personen in hun directe omgeving en de maatschappij.

Deze deelnemers hebben verschillende niveaus van functioneren. Voor enkele van hen, biedt daginvulling voldoende uitdaging en is verdere doorstroom naar een reguliere daginvulling niet mogelijk. Voor een groot deel van hen, is het mogelijk om in de toekomst meer zelfstandig te worden. Vanuit een ondersteunde daginvullings-situatie groeien zij bijvoorbeeld door naar een afgebakende vrijwilligers-functie, die past bij hun capaciteiten en talenten. Sommigen hebben de potentie om uiteindelijk volledig op eigen kracht te participeren en bijvoorbeeld een baan te krijgen.

Gezien de achtergrond van de deelnemers, is een zeer gevarieerd aanbod van activiteiten nodig om recht te doen aan de diverse interesses, niveaus, talenten. Dat kan en wil Lijn64 niet alleen doen!

Daarom wil Lijn64 graag samenwerken met partners uit de regio. Hierbij denken wij bijvoorbeeld aan verenigingen, hobbyclubs, zorginstellingen, aanbieders van streekproducten, ZZP'ers, boeren en tuinders, gemeenschapshuizen en ondernemers. Wij denken namelijk dat onze deelnemers onze (potentiële) samenwerkingspartners wat te bieden hebben! Graag denken we op een creatieve manier mee hoe de inspanningen van deelnemers van Lijn64 van waarde kunnen zijn voor burgers en andere organisaties.  

Samenweringsverbanden bieden daarnaast de mogelijkheid om op een creatieve manier naar onze maatschappij te kijken. Samen kijken naar het moois wat ontstaan is, samen problemen aan te gaan, maatwerkoplossingen bedenken, out of the box te denken en investeren in onze omgeving. Lijn64 wil graag maatschappelijk verantwoord en sociaal ondernemen en heeft hierin met name de componenten mens en natuur hoog in het vaandel staan. Dit vinden we ook belangrijk in samenwerking met onze partners!

Draag jij Lijn64 een warm hart toe en wil je met ons meedenken over een eventuele samenwerking? Of heb je ideeën over onze organisatie? Neem gerust contact met ons op via info@lijn64.nl